Hộp số giảm tốc NMRV 75

NMRV với các size phổ biến: 25, 30, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 130, 150

Ratio (Tỉ số truyền) hộp số giảm tốc NMRV 75: 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/100

Kiểu lắp đặt hộp số giảm tốc NMRV 75: lắp đặt với động cơ mặt bích B35, B5, B14