Hộp giảm tốc NMRV 50

Ratio (Tỉ số truyền) hộp giảm tốc NMRV 50: 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/100

Kiểu lắp đặt hộp số giảm tốc NMRV 50: lắp đặt với thiết bị động cơ dạng mặt bích B35,  B5, B14