Hộp giảm tốc NMRV 30

Hộp giảm tốc NMRV 30 Ratio (Tỉ số truyền): 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/100

Kiểu lắp đặt hộp số giảm tốc: lắp đặt với thiết bị động cơ dạng mắt bích B5, B35, B14

0978352024