Hộp giảm tốc NMRV 130

Kích thước NMRV: 150, 130, 110, 90, 75, 63, 50, 40, 30, 25

Ratio (Tỉ số truyền) hộp giảm tốc NMRV 130: 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/100

Kiểu lắp đặt hộp số giảm tốc NMRV 130: lắp đặt với động cơ mặt bích B35, B34, B14