Hộp số giảm tốc NMRV 25

Hộp số giảm tốc NMRV 25 có các tỷ số truyền (Ratio): 1/5 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/100

Hộp số giảm tốc NMRV có hộp giảm tốc trục âm và hộp giảm tốc trục dương được lắp với motor dạng mặt bích B35 và mặt bích bé B14

0978352024