Lưu trữ Tag: Những ưu và nhược điểm của hộp giảm tốc 2 cấp đồng trục

Những ưu và nhược điểm của hộp giảm tốc 2 cấp đồng trục

Hộp giảm tốc 2 cấp đồng trục

Hộp giảm tốc 2 cấp đồng trục là một thiết bị cơ khí được sử dụng để giảm tốc độ quay và tăng lực xoắn của động cơ. Nó được cấu thành từ hai tầng bánh răng hoạt động trên cùng một trục, với tầng bánh răng nhỏ kết nối với động cơ và tầng […]