Motor giảm tốc 1 pha 7.5KW 10HP

Motor giảm tốc 1 pha 7.5KW 10HP dung điện áp 1 pha 220V

Tỉ số truyền/Ratio: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200

Trục ra giảm tốc 1 pha 7.5KW – 10HP: 60mm

Kho hàng lớn đầy đủ Motor Hộp số Giảm tốc nhiều công suất, tỉ số truyền

0978352024