Motor giảm tốc 1 pha 400W 0.5HP

Motor giảm tốc 1 pha 400W 0.5HP là Motor giảm tốc được sản xuất theo công nghệ Đức, chất lượng IEC. Motor giảm tốc đem lại hiệu quả lớn trong các nhà máy, xí nghiệp chế tạo vật liệu xây dựng hóa chất, dùng băng tải băng truyền làm thực phẩm dây chuyền sản xuất

Tỉ số truyền/Ratio: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200

Trục ra giảm tốc 1 pha 400W: 22mm, 28mm

0978352024