Motor giảm tốc 1 pha 200W 0.25HP

Motor giảm tốc 1 pha 200W 0.25HP là động cơ giảm tốc 220V có công dụng hữu ích nên dùng trong các nhà máy không có điện 3 pha. Động cơ giảm tốc có 2 dạng lắp đặt là chân đế và mặt bích

Tỉ số truyền/Ratio: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200

Trục ra giảm tốc: 18mm, 22mm

0978352024