Giảm tốc mini công suất 60W

Giảm tốc mini công suất 60W là động cơ giảm tốc kèm hộp điều chỉnh tốc độ làm giảm chậm đi tốc độ vòng quay của mô tơ

Ratio/ tỉ số truyền: từ 3 – 10.000 kèm hộp điều chỉnh tốc độ giảm tốc

0978352024