Giảm tốc mini công suất 250W

Giảm tốc mini công suất 250W là động cơ có thiết kế nhỏ, gọn nên dễ lắp đặt ở những chổ hẹp có kích thước nhỏ làm giảm tốc độ quay để điều chỉnh tốc độ

Ratio/tỉ số truyền: từ 3 – 10.000 kèm thêm hộp điều chỉnh tốc độ động cơ

0978352024